Identificatie en registratie

Het Koninklijk Besluit van 17 november 1994 , vervangen door het Koninklijk Besluit van 1 juni 2004, verplicht de identificatie en registratie van honden.
Dit betekent concreet dat :

als een hond bij u geboren wordt, en u de intentie hebt om hem te houden, u hem moet laten identificeren en registreren voor de leeftijd van 4 maanden.

als u de intentie hebt om een hond te verkopen of weg te schenken, u hem ongeacht de leeftijd moet laten identificeren en registreren.

als u een hond koopt of krijgt, hij op voorhand moet zijn geïdentificeerd en een paspoort moet hebben.Wanneer u een dier verkoopt of weggeeft moet deze eerst geïdentificeerd en geregistreerd zijn, zelfs als hij nog geen 4 maanden is!  

Vanaf 1 september 2014 moeten alle katten moeten vóór ze verkocht of weggegeven worden, gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd zijn.
Via het meerjarenplan van de FOD Volksgezondheid voor de sterilisatie van katten, worden alle asielkatten gesteriliseerd en geïdentificeerd vooraleer ze kunnen worden geadopteerd.