Medische beeldvorming

Naast het algemene lichamelijke onderzoek en eventuele laboratoriumonderzoeken kunnen ook medische beeldvormingstechnieken nodig zijn om bepaalde aandoeningen te diagnosticeren. Ik beschik over een echografietoestel. Voor radiografiën werk ik samen met een gespecialiseerde collega die bij mij op de praktijk radiografiën komt nemen of indien gewenst bij u aan huis.
 

Röntgenstralen (syn. X-stralen) kunnen gebruikt worden om botten maar ook inwendige organen in beeld te brengen. Zo kan men bijvoorbeeld trachten te achterhalen waarom een hond mankt. Ook bij maagdarm-, urogenitale- en cardiorespiratoire problemen is radiografie een nuttige techniek die bijkomende informatie verschaft. 

Door de echosonde worden er hoogfrequente stralen uitgezonden. Deze stralen worden door het lichaam opgevangen en weerkaatst naar de echosonde. Met deze weerkaatste stralen maakt het toestel dan het echografisch beeld dat door de dierenarts kan geïnterpreteerd worden.
Echografie wordt vaak gebruikt voor drachtdiagnose van de teef. Dit kan vanaf 21 dagen. Ook alle organen in de buik kunnen met behulp van echografie bekeken worden. Het voordeel van echografie is dat je in de organen kan kijken naar abnormale structuren (tumoren, vocht, blaastenen, …) en op die manier een betere diagnose kan stellen en daardoor dus een efficiëntere behandeling kunt geven.